L-Wurf Mopsrüde, Mopswelpen, Mopszucht, Mopszüchter

geb. am 07.05.2011
Vater: Smart Face Häuptling
Mutter: Smart Face Cobra
3 beige Rüden 2 beige Hündinnen


Smartface Live September 11


Little Rocky


Lord Doug


Lord Doug


Luisa Rosa


"Chef" Doug